MENU
Сайт находится в разработке

Ухвала Харківського окружного адміністративного від 13 лютого 2008 року за позовом Товсултанова А. У.

Справа №2а-3157/03

УХВАЛА

13 лютого 2008 року
м. Харків

Суддя Харківського окружного адміністративного суду Бартош Н.С. розглянув матеріали адміністративного позову Яковець 1.С в інтересах Товсултанова Анзора Умархановича до Ізяславської виправної колонії Хмельницької області ( № 31) та Первомайської виправної колонії Харківської області ( № 117) про застосування заходів стягнення, -

ВСТАНОВИВ:

Позивач, Яковець І.С. в інтересах Товсултанова Анзора Умархановича, звернувся до Харківського окружного адміністративного суду з позовом до Ізяславської виправної колонії Хмельницької області ( № 31) та Первомайської виправної колонії Харківської області ( №117), в якому просить скасувати рішення відповідачів про застосування до Товсултанова А. У., котрий відбуває покарання, заходів стягнення за періоди 2005-2008 років в зв’язку з незаконністю дій відповідачів, тобто по здійсненню відповідачами функцій щодо забезпечення порядку і умов виконання та відбування кримінальних покарань.

Вирішуючи питання, викладені у ч.1 ст. 107 Кодексу адміністративного судочинства (надалі КАС) України, суддя вважає, що поданий позов не підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства.

Відповідно до вимог ст. З, ст. 4 КАС України завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин. Юрисдикція адміністративних судів поширюється на всі публічно-правові спори, крім спорів, для яких законом встановлено інший порядок судового вирішення.

Із змісту позову вбачається, що Яковець І.С. оскаржуються дії відповідачів по здійсненню функцій щодо забезпечення порядку і умов виконання та відбування кримінальних покарань.

Законом встановлений порядок оскарження заходів стягнення до осіб, позбавлених волі. Так, відповідно до ст. 134 Кримінально-виконавчого кодексу України засуджений може o скаржити накладене на нього стягнення. Посадова особа, яка наклала стягнення, за наявності для того підстав може його скасувати або замінити іншим, більш м’яким стягненням. Вища посадова особа може скасувати стягнення в разі, коли посадова, яка наклала стягнення, перевищила свої повноваження або стягнення було накладено нею при відсутності порушення з боку засудженого.

Відповідно до п.2 ч.2 ст. 17 КАС України компетенція адміністративних судів не поширюється на публічно-правові справи, що належить вирішувати в порядку кримінального судочинства.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.З КАС України справою адміністративної юрисдикції ( далі -адміністративна справа) є переданий на вирішення адміністративного суду публічно-правовий c пір, у якому хоча б однією зі сторін є орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа або інший суб"єкт, який здійснює владні управлінські функції на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

Згідно п.7 ч.1 ст.З КАС України суб’єкт владних повноважень - орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб’єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

Аналізуючи викладені норми суд дійшов до висновку, що відповідач у даному випадку не є суб’єктом владних повноважень у розумінні Кодексу адміністративного судочинства України.

Виходячи з зазначеного, у відкритті провадження в адміністративній справі слід відмовити, згідно ч.1 ст. 109 КАС України, оскільки заяву не належить розглядати в порядку адміністративного судочинства.

На підставі викладеного, керуючись ст. 109 КАС України, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у відкритті провадження в адміністративній справі за позовом Яковець І.С. в інтересах Товсултанова Анзора Умархановича до Ізяславської виправної колонії Хмельницької області ( № 31) та Первомайської виправної колонії Харківської області ( № 117) про застосування заходів стягнення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Харківського апеляційного адміністративного суду через Харківський окружний адміністративний суд шляхом подачі в 5-денний строк з дня отримання копії ухвали заяви про апеляційне оскарження і поданням після цього протягом 10 днів апеляційної скарги, з подачею її копії до апеляційної інстанції або в порядку ч. 5 ст. 186 КАС України.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання заяви про апеляційне оскарження, якщо таку заяву не було подано. Якщо було подано заяву про апеляційне оскарження, але апеляційна скарга не була подана у строк, ухвала набирає законної сили після закінчення цього строку. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після закінчення апеляційного розгляду справи.

Суддя

поширити інформацію