MENU
Сайт находится в разработке

Решение Московского районного суда г. Харькова по иску Игоря Мирошниченко о взыскании раходов на юридическую помошь

Справа № 2-3105/08 р.

УХВАЛА
ИМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2008 року
м. Харків

Московський районний суд м. Харкова у складі:

судді Поліщук Т.В.,

при секретарі Пізіной К.Ю.,

за участю представника заявника Колесника Г.Ф.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні звернення Мирошниченко Ігоря

Євгеновича про визначення розміру спричиненої шкоди, у вигляді суми, сплаченої ним у зв’язку з наданням юридичної допомоги, внаслідок незаконного притягнення його до адміністративної відповідальності за ст. 185 КУпАП у вигляді штрафу, за участю зацікавленої особи - Головного управління Державного казначейства у Харківської області,

ВСТАНОВИВ:

Мирошниченко І.Є., звернувся до суду з зверненням, в якому прохає суд визначити розмір спричиненої йому шкоди, у вигляді суми, сплаченої ним у зв’язку з наданням юридичної допомоги, внаслідок незаконного притягнення його до адміністративної відповідальності за ст. 185 КУпАП у вигляді штрафу. В своєму звернені Мирошниченко І.Є. зазначив, що він, згідно постанови Московського районного суду м. Харкова від 07.12. 2004 року був притягнутий до адміністративної відповідальності за ст.185 КУпАП у вигляді накладення штрафу на користь держави в розмірі 136 гривень.

11.01.2005 року постановою В.О. голови Апеляційного суду м. Харкова Панченко В.А. скасовано постанову Московського районного суду м. Харкова від 07.12. 2004 року відносно Мирошниченко І.Є. про притягнення його до адміністративної відповідальності за скоєння адміністративного правопорушення, передбаченого ст.185 КУпАП, матеріали адміністративної справи направлено на новий судовий розгляд.

Постановою Московського районного суду м. Харкьова від 29.04.2005 року, провадження у справі відносно Мирошниченко І. Є. за зазначеною статтею КУпАП закрито за відсутністю підстав для притягнення його до адміністративної відповідальності, відповідно до п. 1 ст. 247 КУпАП.

У суді, представник заявника, Колесник Г.Ф., який діє на підставі довіреності, підтримав звернення Мирошниченко І.Є., та пояснив, що дійсно Мирошниченко І.Є. було незаконно притягнути до адміністративної відповідальності, за скоєння адміністративного правопорушення, передбаченого ст.185 КУпАП, у вигляді штрафу. В зв’язку з чим Мирошниченко І. Є. скористувався своїми правами та звернувся за юридичною допомогою, яку йому надав адвокат Князєв В.О., про що, між Мирошниченко І.Є. та адвокатом Князевим В.О. був 04.12.2004 року укладений відповідний договір, а в подальшому додаткова угода до договору від 27.09.2005 року, в якому оговорено вартість, наданих Мирошніченко І.Є. адвокатом Князевим В.О. юридичних послуг, яка становить 21 000 тисячу гривень. Зазначена сума юридичних послуг була 29.09.2005 року сплачена Мирошниченко І.Є. адвокату Князеву В.О., про що останній видав Мирошніченко І.Є. квитанцію. На підставі наведеного, представник заявника, Колесник Г.Ф., прохав суд визначити розмір спричиненої Мирошниченко І.Є. шкоди, у вигляді суми, сплаченої ним у зв’язку з наданням юридичної допомоги, внаслідок незаконного притягнення Мирошниченко І.Є. до адміністративної відповідальності за ст.. 185 КУпАП у вигляді штрафу, в сумі 21000 тисячі гривень. Крім цього, представник заявника пояснив, що юридичні послуги були сплачені Мирошніченком І.Є. адвокату Князеву В.О. в зазначену суму 27.09.2005 року, в зв’язку з тим, що у грудні 2004 року не могли заздалегідь прогнозувати термін та результати розгляду адміністративної справи та навантаження адвоката, за участю якого вона була остаточно розглянута.

Представник зацікавленої особи, Головного управління Державного казначейства у Харківської області, Северинцева О.М., яка діє на підставі довіреності, зазначила у суді, що договір, укладений між Мирошниченко І.Є. та адвокатом Князевим В.О. 04.12.2004 року про надання юридичних послуг не є дійсним, відповідно до норм Цивільного законодавства України, тому що вважає, правочин вчиненим без наміру створити правові

наслідки, та є фіктивним. Крім цього, представник зацікавленої особи, Северинцева О.М., пояснила, що не можливо з’ясувати на яку саме суму були фактично надані юридичні послуги адвокатом Князевим В.О. Мірошниченко І.Є. , у зв’язку з незаконним притягненням останнього до адміністративної відповідальності та накладення штрафу. Тому представник зацікавленої особи, вважала, що звернення Мирошниченко І.Є. неможливо розглянути та визначити розмір спричиненої йому шкоди, у вигляді суми, сплаченої ним у зв’язку з наданням юридичної допомоги.

В суді було з’ясовано, що на підставі наказу Державного казначейства України від 01.08.2006 року за №191 Державним казначейством у Харківської області наказом №142-к від 01.08.2006 року внесені зміни та доповнення до наказу від 14.07.2006 року за №135-к, а саме : Припинити юридичні особи - відділення Державного казначейства у Харківської області шляхом їх приєднання до Головного управління Державного казначейства у Харківської області. В зв’язку з чим, ухвалою суду від 09.07.2008 року було виключено з складу осіб, які беруть участь у справі зацікавлену особу - відділ Державного казначейства Московського району м. Харкова.

Суд, заслухавши пояснення представника заявника Мирошниченко І.Є. - Колесник Г.Ф., думку представника зацікавленої особи, Головного управління Державного казначейства у Харківської області, Северинцева О.М., вивчивши матеріали справи, та оглянувши матеріали адміністративної справи за ст.185 КУпАП у відношенні Мирошниченко І.Є. за №3-728/ 05, прийшов до наступного.

Так, постановою судді Московського районного суду м. Харкова від 07.12. 2004 року Мирошніченко І.Є. було притягнуто до адміністративної відповідальності за скоєння адміністративного правопорушення за ст.185 КУпАП у вигляді накладення штрафу на користь держави в розмірі 136 гривень (а.с.4).

11.01.2005 року В.О. голови Апеляційного суду м. Харкова Панченко В.А. , розглянувши скаргу Мирошниченко І.Є. на постанову судді Московського районного суду м. Харкова від 07.12. 2004 року, винесено постанову, якою скасовано постанову Московського районного суду м. Харкова від 07.12. 2004 року відносно Мирошниченко І.Є. про притягнення його до адміністративної відповідальності за скоєння адміністративного правопорушення, передбаченого ст.185 КУпАП, матеріали адміністративної справи направлено на новий судовий розгляд, (аркуш №22,23 справи №3-728/ 05).

Постановою Московського районного суду м. Харкова від 29.04.2005 року, провадження по адміністративної справі відносно Мирошниченко І.Є. за ст.185 КУпАП закрито на підставі пі ст.247 та ч.З ст.284 КУпАП, за відсутністю підстав для притягнення його до адміністративної відповідальності за ст. 185 КУпАП, відповідно до п 1 ст. 247 КУпАП. (а.с.5-8).

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 1, п.4 ст.2 , п.4 ч.1 ст.З "Закону України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду» від 01.12.1994 року № 266/94-ВР, п. 2 , 4 Положення про застосування Закону України " Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду», затвердженого Наказом Міністерства юстиції, Генеральної прокуратури та Міністерства фінансів України від 04.03.1996року №65341, підлягає відшкодуванню шкода, завдана громадянинові внаслідок незаконного застосування адміністративного арешту чи виправних робіт, незаконної конфіскації майна, незаконного накладення штрафу. Право на відшкодування шкоди в розмірах і в порядку, передбачених цим Законом, виникає у випадках - закриття справи про адміністративне - правопорушення. У наведених випадках громадянину відшкодовуються суми, сплачені громадянином у зв’язку з поданням йому юридичної допомоги. Завдана громадянинові шкода відшкодовується в повному обсязі незалежно від вини посадових осіб органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду.

Таким чином, судом встановлено той факт, що Мирошніченко І.Є. було 07.12. 2004 року притягнуто на підставі постанови Московського районного суду м. Харкова від 07.12.2004 року до адміністративної відповідальності за ст.185 КУпАП у вигляді накладення штрафу на користь держави в розмірі 136 гривень.

Відповідно до положень ч.1 ст.271 КУпАД при розгляді справи про

адміністративне правопорушення може приймати участь адвокат, іншій фахівець в галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто або за дорученням юридичної особи.

При розгляді справи судом були оглянуті матеріали адміністративної справи за ст. 185 КУпАП у відношенні Мирошніченко І.Є., з яких вбачається, що при неодноразовому розгляді зазначеної адміністративної справи приймав участь адвокат Князєв В.О. (аркуш №12-336 справи №3-728/ 05). В постановах Московського районного суду м. Харкова по зазначеній адміністративній справі, а саме від 07.12.2004 року, 29.04.2005 року, зазначено адвоката Князева В.О., як особу яка приймала участь при розгляді справи. (а.с. 4-8).

На аркуші справи № 9 є договір від 04.12.2004 року за № 142004-Ю, укладений між Мирошниченко І.Є. та адвокатом Князевим В.О., предметом якого є надання адвокатом юридичних послуг Мирошниченко І.Є., на який у своєму зверненні від

06.12.2004 року посилається адвокат Князєв В.О. (аркуш № 12справи №3-728/ 05).

На аркушах справи №10 та 11 є додаткова угода №1 від 27.09.2005 року до договору від 04.12.2004 року за № 142004-Ю, укладений між Мирошниченко І.Є. та адвокатом Князевим В.О. про надання юридичних послуг, відповідно до п.1 якого, вартість послуг адвоката Князева В.О. за надання юридичних послуг за представництво та захистом інтересів Мирошніченко І.Є. по адміністративної справі за ст. 185 КУпАП (Московський районний суд м. Харкова) складає 21000 тисячу гривень. А також квитанція прибуткового касового ордеру, згідно якої прийнято адвокатом Князевим В.О.

29.09.2005 року від Мирошніченко І.Є. на підставі договору № 142004-Ю від 04.12.2004 року та додаткової угоди №1 від 27.09.2005 року, суму в розмірі 21000 тисяч гривень.

З урахуванням наведеного, суд вважає доведеним той факт, що шкода, яка була завдана Мирошніченко І.Є. внаслідок незаконного накладення адміністративного штрафу, передбаченого ст..185 КУпАП є сума, сплачена Мирошніченко І.Є. у зв’язку з наданням йому юридичної допомоги в розмірі 21000 тисячі гривень.

Згідно ч.10 п.12, ч.З п.10 Положення про застосування Закону України " Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду», затвердженого Наказом Міністерства юстиції, Генеральної прокуратури та Міністерства фінансів України від 04.03.1996 року №65341, відповідно до п.4 ст.З Закону, громадянинові підлягають також поверненню суми, сплачені ним у зв’язку з наданням юридичної допомоги. До цих сум відносяться суми, сплачені ним адвокатському об’єднанню (адвокату) за участь адвоката у справі, написання касаційної і наглядної скарги, а також внесені ним в рахунок оплати витрат адвокату у зв’язку з поїздками у справі.

Таким чином, судом встановлена загальна сума, що підлягає виплаті Мирошніченко І.Є. в рахунок відшкодування завданої шкоди, становить 21000 тисяча гривень.

Керуючись ч.1 п.2 ст.1, ч.1 п.4 ст.2, ч.1 п.4 ст.З, ст.ст.4, 12 Закону України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів
дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду» від 01.12.1994 року № 266/94-ВР, та п.п. 2, 3, 4, 10, 12, 13 Положення про застосування Закону України " Про порядок
відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду», затвердженого Наказом Міністерства юстиції,
Генеральної прокуратури та Міністерства фінансів України від 04.03.1996року №65341, суд-

УХВАЛИВ:

Звернення Мирошниченко Ігоря Євгеновича про визначення розміру спричиненої шкоди, у вигляді суми, сплаченої ним у зв’язку з наданням юридичної допомоги, внаслідок незаконного притягнення його до адміністративної відповідальності за ст. 185 КУпАП у вигляді штрафу, за участю зацікавленої особи - Головного управління Державного казначейства у Харківської області - задовольнити.

Визначити загальну суму, що підлягає виплаті Мирошниченко Ігору Євгеновичу в рахунок відшкодування завданої шкоди, в розмірі 21000 (двадцяти однієї) тисячі гривень, яка провадиться за рахунок коштів державного бюджету.

Для отримання чека на виплату зазначеної суми, Мирошніченко І. Є. необхідно подати цю ухвалу суду до відповідного територіального органу Державного казначейства за місцем свого проживання.

Ухвала може бути оскаржена заявником в апеляційному порядку до Харківського апеляційного суду через Московський районний суд м. Харкова шляхом подачі в 5-денний строк з дня проголошення ухвали заяви про апеляційне оскарження і поданням після цього протягом 10 днів апеляційної скарги.

Суддя Т.В.Поліщук

поширити інформацію