MENU
Сайт находится в разработке

Постановление об отказе рассмотреть жалобу на действия администрации колонии

Справа № 6-183/10/0408

ПОСТАНОВА

25 травня 2010 року

Суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Міхеєва В.Ю., розглянувши матеріали заяви адвоката ЯКОВЕЦЬ Ірини Станіславівни, яка діє в інтересах ЛУЦЕНКА Станіслава Миколайовича до Криворізької виправної колонії . Дніпропетровської області № 80. Макіївської виправної колонії Донецької області № 32 про визнання незаконними дій та бездіяльності адміністрацій виправних колоній і скасування незаконно накладених стягнень.

ВСТАНОВИЛА:

До Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу 14.05.2010 року надійшла зазначена заява, в якій заявник Яковець І.С., яка діє на підставі довіреності в інтересах Луценка С.М., просить витребувати у адміністрації Криворізької виправної колонії Дніпропетровської області № 80. особову справу Луценка С.М. та інші матеріали, які були складені щодо нього в процесі виконання відбування покарання та надати адвокату Яковець І.С. для ознайомлення з метою детального обгрунтування позовних вимог; визнати такими, що порушують положення Конституції України дії адміністрації Криворізької виправної колонії № 80 в частині відмови у наданні побачення з адвокатом з метою отримання правової допомоги; зобов’язати адміністрацію Криворізької виправної колонії № 80 не чинити перешкоди у спілкуванні Луценка Станіслава Миколайовича з адвокатом під час тримання в ДІЗО (дисциплінарний ізолятор) чи ПКТ (приміщення камерного типу); визнати незаконними та скасувати рішення адміністрації Макіївської виправної колонії № 32 щодо постановлення Луценка С.М. на спеціальний облік як особи, схильної до суїціду; визнати неправомірною бездіяльність адміністрації Макіївської виправної колонії № 32 та Криворізької виправної колонії № 80 щодо не проведення з Луценком С.М. визначеної чинним законодавством соціально-виховної роботи та психологічного супроводу; визнати незаконність та скасувати стягнення, накладені на Луценка Станіслава Миколайовича в період відбування покарання адміністрації Макіївської виправної колонії № 32 та Криворізької виправної колонії № 80: визнати незаконною та скасувати постанову начальника Макіївської виправної колонії Донецької області про переведення Луценка С.М. з дільниці соціальної реабілітації до дільниці ресоціалізації; стягнути з відповідачів солідарно витрати, пов’язані із забезпеченням участі в судовому розгляді справи адвоката (витрати па дорогу до суду).

Зазначена заява подана в порядку ст.ст. 409. 411 Кримінально-процесуального кодексу України.

Відповідно до змісту ч.2 ст. 1 Закону України «Про судоустрій», правосуддя здійснюється у формі цивільного, господарського, адміністративного, кримінального, а та кож конституційного судочинства.

Згідно ч.З ст.6 зазначеного Закону ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи у суді, до підсудності якого вона віднесена процесуальним законом.

Статтею 409 Кримінально-процесуального Кодексу України передбачені питання, пов’язані з виконанням вироку, що вирішує суд, а статтею 411 цього ж Кодексу, зазначено порядок вирішення цих питань.

Роз’яснення щодо правильного застосування ст.ст. 409, 411 КПК України містяться також у постанові Пленуму Верховного Суду України від 21.12.1990 року № 11 (із наступними змінами) «Про практику застосування судами України процесуального законодавства при вирішенні питань, пов’язаних з виконанням вироків».
Вимоги, висунуті у заяві,єфактично оскарженням дій та бездіяльності адміністрацій виправних колоній щодо утримання засудженого Луценка С.М. та застосування до нього стягнень, тобто порушень, допущених при виконанні вироку, а факти, наведені у заяві, потребують перевірки.

Нагляд за додержанням законів при виконанні кримінальних покарань в органах і установах виконання покарань діючим законодавством (ст. 415 КПК України, ст. 22 Кримінально-виконавчого кодексу України.) покладено на прокурора, розпорядження якого, що стосуються виконання вироків, ухвал і постанов суду, обов’язкові для всіх органів і посадових осіб, які їх виконують.

Таким чином, заява адвоката Яковець І.С., яка діє в інтересах Луценка С. М. про визнання незаконними дій та бездіяльності Криворізької виправної колонії Дніпропетровської області № 80, Макіївської виправної колонії Донецької області № 32 скасування незаконно накладених стягнень та питання, порушені у заяві, не відносяться до компетенції суду щодо розгляду їх у порядку, передбаченому ст.ст. 409, 411 КПК України, а підлягають перевірці прокурором у порядку ст. 97 КПК України.

На підставі викладеного, вважаю за необхідне, направити вищезазначену заяву прокурору Дніпропетровської області для організації перевірки фактів, викладених у ній та прийняття відповідного рішення.

Керуючись ст.ст. 97, 415 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Заяву адвоката ЯКОВЕЦЬ Ірини Станіславівни, яка діє в інтересах ЛУЦЕНКА Станіслава Миколайовича до Криворізької виправної колонії Дніпропетровської області № 80. Макіївської виправної колонії Донецької області № 32 про визнання незаконними дій та бездіяльності адміністрацій виправних колоній і скасування незаконно накладених стягнень направити прокурору Дніпропетровської області для організації перевірки фактів, викладених у ній та прийняття відповідного рішення.

Суддя В.Ю.Міхеєва

поширити інформацію