MENU
Сайт находится в разработке

Определение об отказе открыть производство о пересмотре дела Станислава Луценко после решения Европейского суда

Верховний Суд України

Ухвала

28 квітня 2011 року
м. Київ

Суддя Верховного Суду України Гошовська Т.В., розглянувши матеріали, що надійшли з Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у кримінальній справі щодо Луценка Станіслава Миколайовича,

встановила:

ухвалою колегії суддів судової палати у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 21 квітня 2011 року допущено до провадження Верховного Суду України кримінальну справу щодоЛуценка Станіслава Миколайовича, засудженого вироком апеляційного суду Донецької області від 03 жовтня 2003 року за п. "а" ст. 93 КК України 1960 року, ч. 1 ст. 263 КК України 2001 року на 13 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, що є його власністю, за заявою адвоката Бущенка А.П. про перегляд на підставі п. 2 ч. 1 ст. 400-12 Кримінально-процесуального кодексу України (далі - КПК України) винесених у цій справі судових рішень у зв'язку з ухваленням рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, - Європейським судом з прав людини.

Відповідно до вимог ст. 400-11 КПК України Верховний Суд України переглядає судові рішення у кримінальних справах виключно з підстав і в порядку, встановлених цим Кодексом.

Згідно з положеннями, закріпленими в ст.ст. 400-12, 400-13, 400-18, 400-19 КПК України, Верховним Судом України можуть бути переглянуті судові рішення, в тому числі в разі встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом (ч. 1 п. 2 ст. 400-12 КПК України), і такий перегляд здійснюється після того, як Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ перевірено подану з цієї підстави заяву та постановлено ухвалу про допуск справи до провадження Верховного Суду України. Таке провадження розпочинається передачею зазначеної ухвали із заявою та доданими до неї документами судді-доповідачу Верховного Суду України для вирішення питання про відкриття провадження у справі з винесенням процесуального рішення - ухвали, а в подальшому для здійснення передбачених законом підготовчих дій до розгляду справи Верховним Судом України.

Аналіз зазначених норм, які регламентують перегляд судових рішень Верховним Судом України, свідчить про необхідність здійснення суддею Верховного Суду України при вирішенні питання про відкриття провадження у справі перевірки дотримання вимог кримінально-процесуального закону при здійсненні допуску справ до провадження Верховного Суду України.

Як убачається з матеріалів, які надійшли до Верховного Суду України, при допуску Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ зазначеної вище справи до провадження Верховного Суду України було допущено істотні порушення вимог кримінально-процесуального закону, які перешкоджають відкриттю провадження у справі та здійсненню підготовчих дій до її розгляду Верховним Судом України.

Так, відповідно до вимог ст. 400-17, ст. 400-18 КПК України Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ при вирішенні питання про допуск до провадження Верховного Суду України поданої заяви про перегляд судових рішень із підстав, передбачених ст. 400-12 КПК України, зобов'язаний перевірити відповідність заяви вимогам Кримінально-процесуального кодексу, зокрема, чи подана вона особою, яка наділена правом на подання такої заяви, чи дотримані цією особою встановлені законом строки подання заяви тощо, та у разі встановлення порушень закону при подачі заяви повернути її заявнику.

Відповідно до ч. 2 ст. 400-13, ч. 2 ст. 400-14 КПК України заяву про перегляд судового рішення на підставі п. 2 ч. 1 ст. 400-12 цього Кодексу вправі подати особа, на користь якої постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною. Така заява може бути подана протягом одного місяця від дня, коли цій особі стало відомо про набуття цим рішенням статусу остаточного.

З тексту рішення Європейського суду з прав людини по справі "Луценко проти України" від 18 грудня 2008 року, яке набуло статусу остаточного 18 березня 2009 року, вбачається, що воно постановлено на користь Луценка Станіслава Миколайовича.

Однак заява про перегляд Верховним Судом України судових рішень у зв'язку із зазначеним рішенням Європейського суду з прав людини подана до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ не Луценком С.М., а іншою особою - адвокатом Бущенком А.П.

Наведене не врахував Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ при здійсненні допуску справи до провадження Верховного Суду України, тобто ним не було перевірено, чи є адвокат Бущенко А.П. особою, яка за законом наділена правом на подання такої заяви.

Також поза увагою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ залишилась перевірка наявності у адвоката Бущенка А.П. повноважень на здійснення захисту засудженого Луценка С.М. чи представництво його інтересів при розгляді справи у порядку перегляду судових рішень Верховним Судом України з підстави, передбаченої ч. 1 п. 2 ст. 400-12 КПК України.

Відповідно до змісту долученої до матеріалів справи угоди № 4 від 12 січня 2009 року про надання адвокатом Бущенком А.П. правової допомоги засудженому Луценку С.М. убачається, що адвокат був наділений повноваженнями тільки на надання засудженому Луценку С.М. правової допомоги й представництво його інтересів при підготовці клопотання про перегляд справи в порядку виключного провадження.

Крім того, з матеріалів, що надійшли до Верховного Суду України, видно, що заява адвокатом Бущенком А.П. подана з пропуском встановленого ст. 400-14 КПК України строку, і ним було заявлено письмове клопотання про відновлення цього строку. Однак це клопотання Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ розглянуто не було.

Слід зазначити, що вказані недоліки при вирішенні питання про допуск справи до розгляду Верховним Судом України, зокрема, щодо необхідності перевіряти повноваження особи та вирішувати питання про дотримання процесуальних строків були предметом розгляду Верховним Судом України у порядку перегляду судових рішень і з цих питань у рішеннях Верховного Суду України від 11 квітня 2001 року по справі № 3 - 22 гс 11 за заявою ТОВ "Компанія Фенікс" та від 18 квітня 2001 року по справі № 3 - 27 гс 11 за заявою ліквідатора ТОВ "України" Ананьєва С.П. висловлена правова позиція, яка є обов'язковою для всіх судів України. Суть цієї позиції полягає у тому, що недотримання Вищими спеціалізованими судами України зазначених вимог відповідних процесуальних законів перешкоджає розгляду Верховним Судом України справи по суті.

Таким чином, при прийнятті Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ рішення про допуск справи за заявою адвоката Бущенка А.П. до провадження Верховного Суду України не дотримано вимог кримінально-процесуального закону

Зазначені вище порушення кримінально-процесуального закону унеможливлюють постановлення суддею-доповідачем Верховного Суду України відповідно до вимог ч. 1 ст. 400-19 КПК України ухвали про відкриття провадження по справі, здійснення підготовчих дій по ній для її розгляду Верховним Судом України.

У зв'язку з викладеним, надані Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ матеріали підлягають поверненню до цього суду для виконання ним вимог ст. 400-17 КПК України.

Керуючись ст. 400-11, ч. 1 ст. 400-19 КПК України,

ухвалила:

відмовити у відкритті провадження у справі щодо Луценка Станіслава Миколайовича за заявою адвоката Бущенка А.П. про перегляд Верховним Судом України на підставі п. 2 ч. 1 ст. 400-12 КПК України судових рішень щодо Луценка С.М.

Матеріали за заявою адвоката Бущенка А.П. повернути до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ для виконання ним вимог ст. 400-17 КПК України.

Суддя-доповідач Верховного Суду України

Гошовська Т.В.

поширити інформацію