MENU
Сайт находится в разработке

Постановление по делу Нечипорука с указанием недостатков, препятствующих рассмотрению дела

ВИЩИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СУД УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ

ПОСТАНОВА

14 вересня 2011 року
м. Київ
справа 5-7554зп11

Суддя судової палати у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Орлянська В.І., розглянувши заяву від імені Нечипорука І.М. та від адвоката Бущенка А.П. про перегляд судових рішень Верховним Судом України,

ВСТАНОВИЛА:

у заяві порушується питання про перегляд таскасування ухвали апеляційного суду Тернопільської області від 11 серпня 2005 року, постанови Шепетівського міськрайонного суду від 10 липня 2006 року, ухвали апеляційного суду Тернопільської області від 4 жовтня 2006 року, вироку апеляційного суду Тернопільської області від 31 серпня 2007 року, ухвали Верховного Суду України від 20 березня 2008 року та про залишення без зміни вироку Хмельницького міськрайонного суду від 5 травня 2005 року, яким Нечипорука І.М. визнано невинним і виправдано через не доведення його участі у вчиненні злочину, у зв’язку з прийняттям рішення Європейським Судом з прав людини від 21 квітня 2011 року № 42310/04 у справі «Нечипорук і  Йонкало проти України».

Розглянувши вказану заяву та долучені до неї додатки встановлено, що вона подана без додержання вимог ст.ст. 400-15, 400-16 КПК України, а тому не можна вирішувати питання про допуск справи щодо Нечипорука І.М. до перегляду Верховним Судом України.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 400-13 КПК України заяву про перегляд судового рішення у зв’язку з встановленням міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом, вправі подати особа, на користь якої постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною.

Таким чином, заяву про перегляд судових рішень Верховним Судом  України мав право подати, а відповідно і підписати, в даному випадку, тільки Нечипорук І.М., тоді як заява підписана як від імені Нечипорука І.М., так і адвокатом Бущенком А.П., та надіслана не через спецчастину Коломийської виправної колонії № 41, де перебуває засуджений, а з юридичної адреси Центру правової допомоги.

Відповідно до ст. 400-15 КПК України у заяві про перегляд судового рішення зазначається вимога особи, яка подає заяву. Заявники, сформувавши таку вимогу, не врахували повноважень Верховного Суду України, передбачених положеннями ст. 400-22 КПК України, а саме: у разі задоволення Верховним Судом України заяви, він скасовує оскаржуване рішення повністю або частково і направляє справу на новий розгляд до суду, який виніс оскаржуване рішення.

Крім того, на порушення вимог ст. 400-16 КПК України не всі з долучених до скарги копій вказаних судових рішень національних судів завірені судами відповідно до Інструкції з діловодства у місцевому загальному суді, затвердженої наказом № 68 Державної судової адміністрації України від 27.06.2006 року (прошнуровані, скріплені печаткою суду, пронумеровані).

Також, до заяви не додано автентичного перекладу повного тексту рішення Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року, засвідченого Міністерством юстиції України.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 400-14 КПК України заява про перегляд судового рішення з підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 400-12 КПК України, може бути подана протягом одного місяця від дня, коли особі, на користь якої постановлено рішення міжнародною установою, юрисдикція якої визнана Україною, стало відомо про набуття цим рішенням статусу остаточного. А відповідно до Правила 77 Регламенту Європейського суду безпосередньо Нечипорук І.М. мав отримати повідомлення Європейського суду з прав людини та належним чином завірену копію рішення Європейського суду, з дати цього повідомлення і обчислюється строк, протягом якого він має право подати заяву про перегляд судових рішень.

Однак, до заяви долучено тільки лист Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, надісланий Бущенку А.П. – представнику Нечипорука І.М., про набрання рішенням Європейського суду статусу остаточного, а не особисто Нечипорука І.М.

За таких підстав, Нечипорук І.М. має долучити до своєї заяви вказане повідомлення Європейським судом (належним чином перекладене на українську мову) саме його про набрання рішенням цього суду статусу остаточного та докази, коли він його отримав.

У разі пропуску передбаченого ч. 2 ст. 400-14 КПК України місячного строку з дня отримання повідомлення Європейського суду з прав людини з поважних причин, він може бути поновлений за клопотанням особи, що подала заяву.

Таким чином, за заявою від імені Нечипорука І.М. та від адвоката БущенкаА.П., а також за долученими до неї матеріалами, не можна однозначно вирішити питання про допуск справи до провадження Верховного Суду України, тому Нечипоруку І.М. слід надати розумний строк для усунення перелічених вище недоліків.

Керуючись ч. 2 ст. 400-17 КПК України,

ПОСТАНОВИЛА:

повідомити Нечипорука Івана Миколайовича про необхідність усунення зазначених недоліків у поданій від його імені та від адвоката Бущенка Аркадія Петровича спільній заяві до 14 листопада 2011 року та роз’яснити, що наслідки виконання чи невиконання зазначених у постанові вимог передбачені ст. 400-17 КПК України.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних кримінальних справ
В.І. Орлянська

поширити інформацію