MENU
Сайт находится в разработке

Постановление по делу Щетки с указанием недостатков, препятствующих рассмотрению дела

Вищий Спеціалізований Суд України

5-8419зп11

ПОСТАНОВА

14 жовтня 2011 р. м. Київ

Суддя Судової палати у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Дембовський С.Г., розглянувши клопотання засудженого Щітки В.В. про перегляд судових рішень щодо нього на підставі п. 2 ч. 1 ст. 400-12 КПК України,

встановив:

вироком Київського міського суду від 12 грудня 2000 року Щітку В.В. засуджено за ч. 4 ст. 117, п. «ж» ст. 93, ч. 2 ст. 140, ч. 3 ст. 222 КК України 1960 року до покарання у виді довічного позбавлення волі.

Ухвалою Верховного Суду України від 22 лютого 2001 року вирок щодо Щітки В.В. залишено без зміни.

У клопотанні про перегляд судових рішень на підставі п. 2 ч. 1 ст. 400-12 КПК України засуджений Щітка В.В. просить на підставі рішення Комітету з прав людини ООН від 19 липня 2011 року скасувати вирок Київського міського суду від 12 грудня 2000 року та ухвалу Верховного Суду України від 22 лютого 2001 року щодо нього.

Розглянувши клопотання засудженого Щітки В.В. та долучені до нього додатки, вважаю, що воно подано без додержання вимог ст.ст. 400-15, 400-16 КПК України і це перешкоджає вирішенню питання про допуск справи щодо нього до перегляду Верховним Судом України.

Із наданих матеріалів убачається, що в них відсутня завірена належним чином копія повного тексту рішення Комітету з прав людини ООН від 19 липня 2011 року та її автентичний переклад.

Також, засудженим Щіткою В.В. не долучено доказу про повідомлення саме його про набрання рішення Комітету з прав людини ООН щодо нього статусу остаточного, а тому вирішити питання про своєчасність звернення щодо перегляду судових рішень Верховним Судом України, є неможливим.

Згідно з вимогами п. 2 ч. 1 ст. 400-12 КПК України заява про перегляд судових рішень з підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 400-12 КПК України, може бути подана протягом одного місяця від дня, коли особі, на користь якої постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, стало відомо про набуття цим рішенням статусу остаточного.

У разі пропуску передбаченого ч. 2 ст. 400-14 КПК України місячного строку з дня отримання повідомлення міжнародної судової установи з поважних причин, він може бути поновлений за клопотанням особи, що подала заяву.

Крім того, відповідно до вимог ст. 400-15 КПК України для перегляду судових рішень Верховним Судом України подається у письмовій формі саме заява, а не клопотання. У заяві визначається вимога особи, яка подає заяву.

Засуджений, сформулювавши таку вимогу, не врахував повноважень Верховного Суду України, передбачених положеннями ст. 400-22 КПК України, а саме у разі задоволення Верховним Судом України заяви, він скасовує оскаржуване судове рішення повністю або частково і направляє справу на новий судовий розгляд до суду, який виніс оскаржуване судове рішення.

Таким чином, зазначені недоліки перешкоджають вирішенню питання про допуск справи до провадження Верховного Суду України, тому засудженому Щітці В.В. слід надати строк для їх усунення.

Керуючись ст.ст. 400-11, 400-17 КПК України

постановив :

клопотання засудженого Щітки В.В. про перегляд судових рішень залишити без руху.

Надати йому один місяць для усунення недоліків з дня одержання копії даної постанови.

У разі невиконання постанови у наданий строк клопотання буде визнано неподаним та повернуто засудженому.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя С.Г. Дембовський

поширити інформацію