MENU
Сайт находится в разработке

Дискриминация по возрасту при приеме на работу признана украинскими судами незаконной

Рішення Київського районного суду м. Харкова

Ухвала апеляційного суду Харківської області 

 

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2012 року  Київський районний суд м. Харкова у складі: головуючого - судді Діденко С.А., при секретарі -Бібік К.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Харкові цивільну справу за позовом Ясіеського Ігоря Федоровича до ТОВ "Фактор-Друк", третя особа -Харківський міський центр зайнятості про визнання незаконною відмову у прийнятті на роботу та відшкодування моральної шкоди, -

встановив:

Позивач звернувся до суду з позовом до ТОВ «Фактор-Друк» та просив суд визнати неправомірною відмову у прийнятті його на роботу на посаду комірника у ТОВ «Фактор-Друк»; зобов’язати відповідача виплатити йому компенсацію за моральну шкоду у розмірі 11820, 0грн.; зобов’язати відповідача відшкодувати розмір судових витрат.

Свої позовні вимоги він обгрунтував тим, що він 21.09.2011р. був взятий на облік в Харківський міський центр зайнятості та видано направлення на працевлаштування у ТОВ «Фактор-Друк» на посаду комірника. 22.09.2011р. він отримав відмову у прийнятті на роботу лише на тій підставі, що його вік перевищує 30 років, тобто не відповідає вимогам даного підприємства, відповідач навіть не переглянув його трудову книжку, не спитав про місце його попередньої роботи, не встановив рівень його професійних здібностей. Вважає, що відмова у прийнятті його на роботу лише на підставі вікового критерію є дискримінацією за віковою ознакою, що порушує його конституційне право на працю, закріплене у Конституції України. Відповідно до ст.22 КЗиП України забороняється необгрунтована відмова у прийнятті на роботу. Відповідно до ч.1 ст.4 Закону України «Про зайнятість населення» держава гарантує працездатному населенню у працездатному віці в Україні захист від необгрунтованої відмови у прийнятті на роботу і незаконного звільнення, а також сприяння у збереженні роботи. Оскільки він мав намір зайняти посаду комірника, законодавством не передбачено спеціальних вимог для цієї професії. Він не досяг пенсійного віку, не має інвалідності, тобто є працездатною особою. У нього є вища освіта, тривалий трудовий стаж за спеціальністю. Раніш він майже 2 роки працював комірником на іншому підприємстві, про що свідчить запис у трудовій книжці, також він працював ревізором, а практично виконував обов’язки комірника. Все це вказує на те, що у нього є досвід відповідної роботи, тому єдиною підставою, за якою йому відмовили у працевлаштуванні, був його вік. Через те, що йому відмовляють у працевлаштуванні на підставі його віку, він змушений шукати інші засоби існування, зокрема, продавати своє майно, займати гроші у родичів. На теперішній час він фактично перебуває за межею бідності, оскільки не має заробітку, не отримує допомоги по безробіттю. Будучи непрацюючою особою, він не має можливості сплачувати внески до Пенсійного фонду України, що позбавляє його можливості у майбутньому отримувати трудову пенсію. Він постійно переживає нервові потрясіння, викликані необхідністю постійно шукати засоби для існування та змінювати свій звичайний спосіб життя. Він втрачає зв’язки зі своїми друзями та родичами, не має можливості завести сім’ю та отримувати її. У зв’язку з цим вважає правомірним зобов’язати відповідача виплатити йому компенсацію за моральну шкоду, пов’язану з неправомірною відмовою у прийнятті на роботу, яку він оцінює у 11820, 0грн. (12 мінімальних заробітних плат, розмір яких встановлений у Законі України «Про державний бюджет України на 2011р.»).

У судовому засіданні позивач свої позивні вимоги підтримав.

Відповідач -представник ТОВ «Фактор-Друк» у судовому засіданні позов не визнав та пояснив, що працівником відділу з персоналом ТОВ «Фактор-Друк» Щербак Н.В. в корінці направлення на працевлаштування був помилково внесений запис «обмеження по віку до 30 років», що підтверджується службовою запискою та письмовим поясненням Щербак Н.В. на ім’я генерального директора ТОВ «Фактор-Друк». Причиною відмови у прийнятті на роботу позивача була відсутність вакансії комірника у відповідача у період з липня 2011р. по жовтень 2011р. Факт відсутності вакансій комірника у ТОВ «Фактор-Друк» підтверджується звітами про наявність вакансій, які подавалися та були прийняті Харківським міським центром зайнятості. Про помилковість знесеного запису телефонограмою було повідомлено Харківський міський центр зайнятості, проте, позивач до Харківського міського центру зайнятості  не з’явився, оригінал корінця направлення на працевлаштування від 21.092011р. до Харківського міського центру зайнятості не повернувся, у зв’язку з чим позивач був знятий з обліку як безробітний. Таким чином, позивач не був прийнятий на вакансію комірника ТОВ «Фактор-Друк» у зв’язку з відсутністю такої вакансії, а запис про «обмеження по віку до 30 років» був внесений помилково. Також заперечується ствердження позивача про нібито заподіяну моральну шкоду з вини ТОВ «Фактор-Друк»  доказів щодо якого позивачем не надано. Третя особа - представник Харківського міського центра зайнятості у судовому засіданні доводи позову щодо обгрунтованості направлення позивача для працевлаштування до ТОВ «Фактор-Друк» підтримав і дав пояснення стосовно того, що направлення на працевлаштування позивача в якості комірника було здійснено спеціалістом центру зайнятості на підставі даних,  повідомлених начальником відділу кадрів, що було підтверджено факсом з номеру телефону  ТОВ «Фактор-Друк».

              Суд, вислухавши пояснення сторін, представника третьої особи, вчинивши дослідження матеріалів справи,  вважає, що позов підлягає частковому задоволенню із наступних підстав.

Ясінський І.Ф. 21.09.2011 р. був взятий на облік в Харківському міському центрі зайнятості (МЦЗ) як безробітний.

22.09.2011 р. на підставі направлення МЦЗ Ясінський І.Ф. звернувся до ТОВ «Фактор-Друк» з питання працевлаштування в якості комірника.

У працевлаштуванні в ТОВ «Фактор-Друк» позивачу було відмовлено з мотивів обмеження для  кандидата на зайняття робочого місця віку до 30 років, про що на корінці направлення для працевлаштування за підписом начальника відділу по роботі з кадрами Щербак Н.В. було вчинено відповідний запис (а.с.5).

Позивач вважає відмову у працевлаштуванні з відповідних мотивів неправомірною і вимагає стягнення компенсації за завдану йому моральну шкоду.

Відповідно до ст.24, 43 Конституції України громадяни мають рівні конституційні права на працю не залежно від статі, походження, або іншими ознаками.

Згідно ч.1 ст.4 Закону України «Про зайнятість» та ст.5-1 КЗпП України держава гарантує працездатному населенню у працездатному віці в Україні захист від необгрунтованої відмови у прийнятті на роботу.

Відмова Ясинському І.Ф. у прийнятті на роботу в ТОВ «Фактор-Друк» за мотивами обмеження віку для кандидата на зайняття робочого місця є безпідставною і має бути визнана протиправною.

Доводи відповідача щодо відсутності вакансії комірника на час звернення позивача з приводу працевлаштування і помилкового зазначення підстав відмови суд вважає безпідставними і такими, що суперечать матеріалам справи.

Відповідно до даних представлених представником міського центру зайнятості, ТОВ «Фактор-Друк» станом на 19.09. 2011 р. підтвердив актуальність вакансії комірника. Це підтверджено і направленням факсом до МЦЗ повідомлення про наявність відповідної вакансії. Відповідачем не наведено даних стосовно того, що саме і яким чином вплинуло на начальника роботи з кадрами при вчиненні напису стосовно мотивів відмови у працевлаштуванні позивачу.

Тому вимоги позивача щодо визнання відмови йому у працевлаштуванні неправомірною є доведеними і судом задовольняються.

Що стосується вимог позивача про стягнення моральної шкоди, то суд вважає їх не доведеними.

Судом встановлено і представником позивача підтверджено, що 23.09.2011 р. Ясінського І.Ф. було знято з обліку в центрі зайнятості. Представником позивача підтверджено також факт його працевлаштування в іншому місці.

 Тому доводи позивача щодо завдання йому моральної шкоди  внаслідок відмови у працевлаштуванні суду не доведені і в  цій частині суд в позові відмовляє.

Відповідно до ст. 88 ЦПК України суд стягує з ТОВ «Фактор-Друк» судові витрати на користь держави в розмірі 138, 20 грн.

Керуючись ст. ст. 10, 11, 60, 208-218 ЦПК України, ст.ст.1167 ЦК України, суд , -

вирішив:

Позов задовольнити частково.

Визнати неправомірною відмову ТОВ «Фактор-Друк» у працевлаштуванні Ясінського Ігоря Федоровича на посаду комірника у ТОВ «Фактор-Друк».

В інший частині вимог - відмовити.

Стягнути з ТОВ «Фактор-Друк» судовий витрати на користь держави - держмито в сумі 118, 20 грн. та витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи в сумі 120, 0грн.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до апеляційного суду Харківської області через суд першої інстанції шляхом подачі апеляційної скарги протягом десяти днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

СУДДЯ  Діденко С.А.

 

У X В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

«19» березня 2012 року м. Харків

Колегія суддів судової палати у цивільних справах апеляційного суду Харківської області в складі:

Головуючого судді: Бурлака I. В.

Суддів: Карімової Л.В., Яцини В.Б.,

при секретарі: Гопко А.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові цивільну справу за апеляційними скаргами представника Ясінського Ігоря Федоровича - Ащенко Олени Миколаївни та Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор-Друк" на рішення Київського районного суду м. Харкова від 18 січня 2012 року по справі за позовом Ясінського Ігоря Федоровича до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор- Друк", третя особа - Харківський міський центр зайнятості про визнаня незаконною відмови у прийнятті на роботу та відшкодування моральної шкоди, -

в с т а н о в и л а:

У жовтні 2011 року Ясінський Ігор Федорович звернувся до суду з зазначеним позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю,

обгрунтування своїх вимог посилався на те, що з 21 вересня 2011 року він перебував на обліку у Харківському міському центрі зайнятості. В той самий день йому надано направлення на працевлаштування до відповідача на посаду комірника. 22 вересня 2011 року Ясінський І.Ф. отримав відмову у прийнятті на роботу на тій підставі, що його вік перевищував 30 років. Просив визнати неправомірною відмову у прийнятті його на роботу на посаду комірника, зобов’язати відповідача виплатити йому компенсацію за моральну шкоду у розмірі 11820, 00 грн. та судові витрати.

Рішенням Київського районного суду м. Харкова від 18 січня 2012 року позовну заяву Ясінського І.Ф. - задоволено частково; визнано неправомірною відмову відповідача у працевлаштуванні Ясінсьского І.Ф. на посаду комірника у ТОВ "Фактор- Друк", в іншій частині вимог - відмовлено; стягнуто з відповідача судові витрати на користь держави в розмірі 238, 20 грн.

Не погоджуючись з рішенням суду Ясінський І.Ф. та ТОВ "Фактор-Друк" подали апеляційні скарги. В своїй апеляційній скарзі Ясінський І.Ф. просив рішення змінити в, частині відмови в задоволенні вимог щодо стягнення заробітної плати та зобов’язати відповідача виплати йому моральну шкоду в розмірі 2500, 00 грн. При цьому посилався на неповне з’ясування судом обставин, що мають значення для справи, на невідповідність висновків суду обставинам справи, на порушення норм матеріального та процесуального права. Вважав, що суд не надав належної оцінки доказам у справі, і як доводи апеляційної скарги виклав свої вимоги. В своїй апеляційній скарзі ТОВ "Фактор- Друк" зазначив, що суд першої інстанції не надав

належної оцінки доказам у справі, не звернув увагу на те, що працівником ТОВ "Фактор-Друк" помилково зазначено "обмеження за віком до 30 років"; що причиною відмови у прийнятті на роботу Ясінського І.Ф. була відсутність вакансії комірника у період з липня 2011 року по жовтень 2011 року, що належним чином відповідач повідомляв Харківський міський центр зайнятості про відсутність зазначеної вакансії.

Судова колегія, заслухавши суддю-доповідача, пояснення з’явившихся осіб, дослідивши матеріали справи, обговоривши доводи апеляційної інстанції вважає за необхідне апеляційні скарги Ясінського І.Ф. та ТОВ "Фактор-Друк" - відхилити, рішення суду - залишити без змін з наступних підстав.

Задовольняючи частково позов Ясінського І.Ф., суд першої інстанції обгрунтовано виходив з вимог ст. 5 -1 КЗпП України, згідно яких держава гарантує правовий захист від необгрунтованої відмови у прийнятті на роботу, а також з того, що обмеження за віком до 30 років не являється підставою для відмови у прийнятті на роботу комірника.

Судом встановлено та підтверджується матеріалами справи, що Ясінський І.Ф. з 21.09.2011 року по 22.09.2011 року перебував на обліку в Харківському міському центрі зайнятості як безробітний. Із характеристики вакантних місць ТОВ "Фактор- Друк" від 19.09.2011 року вбачається, що станом на 19.09.2011 року у ТОВ ’’Фактор- Друк" вакансія комірника була, 22 вересня 2011 року Ясінського І.Ф. направлено до ТОВ "Фактор - Друк" для працевлаштування, 22 вересня 2011 року Ясінському І.Ф. відмовлено в прийнятті на роботу. В графі зазначення причин відмови в прийнятті на роботу керівником Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор-Друк" вказано "обмеження за віком до 30 років".

Посилання представника ТОВ "Фактор-Друк" на те, що вказану причину відмови написано помилково, а наявна причина відмови - це відсутність вакансій, про що підприємство заздалегідь повідомляло Харківський міський центр зайнятості, судовою колегією не приймаються, оскільки як вбачається з матеріалів справи вказана вакансія у відповідача була з березня 2011 року. Причину відмови на корінці направлення на працевлаштування написано та підписано начальником відділу по роботі з персоналом Щербак Н.В., яка не могла не знати про наявність або відсутність вакансій. Доказів того, що на вересень 2009 року вказаної вакансії на підприємстві не було і про це повідомлено Харківський міський центр зайнятості, матеріали справи не містять. Про це свідчить і надана представником підприємства в суді апеляційної інстанції копія витягу з журналу телефонограм, де зазначено, що про відсутність вказаної вакансії Харківський міський центр зайнятості повідомлено телефонограмою 22.09.2011 року вже після того, як Ясінський І.Ф. отримав корінець направлення з відмовою

В суді апеляційної інстанції представник Харківського міського центру зайнятості підтвердила, що зазначена вакансія була у відповідача з березня 2011 року. Наявність цієї вакансії перед тим, як Ясінського І.Ф. було направлено до ТОВ "Фактор-Друк", підтверджено факсом підприємства, що не суперечило п. 6 Методичних рекомендацій щодо надання центрами зайнятості соціальних послуг роботодавцям щодо надання та збору інформації вакансій.

Ухвалюючи рішення в цій частині суд першої інстанції, дослідивши матеріали справи повно та надавши належну оцінку доказам у справі, дійшов обгрунтованого висновку щодо визнання неправомірною відмову ТОВ "Фактор-Друк" у працевлаштуванні Ясінського І.Ф

Погоджується судова колегія і. з висновком суду щодо відмови в зобов’язанні ТОВ "Фактор-Друк" виплатити Ясінському І.Ф. компенсацію за моральну шкоду у розмірі 11820, 00 грн., яку зменшено Ясінським І.Ф. в апеляційній скарзі до 2500, 00 грн., оскільки як вбачається з матеріалів справи доказів завдання ТОВ "Фактор-Друк" моральної шкоди Ясінському І.Ф. матеріали справи не містять.

В суді апеляційної інстанції Ясінський І.Ф. пояснив, що після 22.09.2011 року до Харківського міського центру зайнятості з метою працевлаштування він більше не звертався, шукав роботу самостійно. З 22.11.2011 року вік працює кур’єром ПП Хорунженко" тобто відмова підприємства до моральних страждань Ясінського І.Ф., втрати нормальних життєвих зв’язків не призвела і додаткових зусиль для організації життя від нього не вимагала.

Що стосується вимог, викладених в апеляційній скарзі, а саме стягнення з ТОВ "Фактор-Друк" заробітної плати, судова колегія виходить з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 303 ЦПК Україні під час розгляду справи в апеляційному порядку апеляційний суд перевіряє законність і обгрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів апеляційної скарги та вимог, заявлених в суді першої інстанції.

Як вбачається з позову Ясінського І.Ф., матеріалів справи, вказані вимоги Ясінським І.Ф. не заявлялися, предметом розгляду в суді першої інстанції не були, тому в суді апеляційної інстанції розглядатися не можуть.

Питання про судові витрати вирішено судом першої інстанції відповідно до вимог ч. 2 ст. 88 ЦПК України.

Виходячи з наведеного, судова колегія вважає, що рішення суду є законним та обгрунтованим, постановлено з додержанням вимог матеріального та процесуального права і підстав для його скасування або зміни немає. Доводи апеляційної скарги висновків суду не спростовують.

Керуючись ст. ст. 303, 304, п.1 ч.І.ст. 307, ст. ст. 308, 313, п.1 ч.1 ст.314, ст. ст. 315, 317, 319 ЦПК України, судова колегія, -

ухвалила:

Апеляційні скарги Ясінського Ігоря Федоровича та Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор-Друк" - відхилити.

Рішення Київського районного суду м. Харкова від 18 січня 2012 року залишити без змін.

Ухвала апеляційної інстанції набирає законної сили з моменту проголошення, але може бути оскаржена в касаційному порядку безпосередньо до Вищого

спеціалізованого Суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ протягом 20 днів з дня набрання законної сили.

Головуючий суддя: Бурлака I. В.

Судді: Карімова Л.В., Яцина В.Б.,

 

поширити інформацію