MENU
Сайт находится в разработке

Предоставление инвалидам с нарушенным зрением возможности покупки железнодорожных билетов через сайт

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2013 року колегія суддів судової палати у цивільних справах Апеляційного суду Львівської області в складі:

головуючого судді Савуляка Р.В.,

суддів: Бермеса І.В., Копняк С.М.,

за участі секретаря: Проворної Н.І.,

з участю: позивача ОСОБА_2, представника державного підприємства "Укрзалізниця" - Кобко О.Л., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Львові цивільну справу за апеляційними скаргами ОСОБА_2 на рішення Галицького районного суду м. Львова від 14 березня 2013 року та додаткове рішення цього ж суду від 16 липня 2013 року у справі за позовом ОСОБА_2 до державного підприємства "Укрзалізниця", державного підприємства "Головний інформаційно-обчислювальний центр державної адміністрації залізничного транспорту України", третя особа - Уповноважений Верховної ради України з прав людини - Лутковська Валерія Володимирівна про захист прав споживача, визнання бездіяльності дискримінацією за ознакою інвалідності та зобов’язання до вчинення дії щодо усунення дискримінації,-

ВСТАНОВИЛА:

11 січня 2013 року ОСОБА_2 звернувся до суду із зазначеним позовом посилаючись на те, що він є інвалідом першої групи по зору, має пільги на придбання залізничних квитків, тому намагався дистанційно придбати їх через сайт Укрзалізниці.

Ним було виявлено, що на сайті не передбачено придбання пільгових залізничних квитків для інвалідів, а також виявлено, що дизайн сайту унеможливлює користування ним інвалідами по зору.

Вказував, що сайт відповідачів сконструйований таким чином, що такі особи не можуть отримати інформацію про наявність вільних місць, оскільки статус місць на сайті відображений кольором, а програмне забезпечення для незрячих такої інформації не озвучує.

З урахуванням зазначених обставин позивач просив:

зобов’язати ДП «Укрзалізниця» усунути недоліки на сайті Укрзалізниці, зокрема:

забезпечити можливість придбання пільгових квитків для інвалідів через інтернет сайт http://booking.uz.gov.ua/

оформити сайт придбання квитків на Укрзалізниці http://booking.uz.gov.ua/ з урахуванням потреб інвалідів з вадами зору, а саме, таким чином, щоб текстом було підписано статус місць - вільне, чи зайняте, щоб програмне забезпечення для незрячих могло відображати дану інформацію вголос спеціальним звуковим синтезатором (а.с.2-3).

Оскаржуваними рішеннями Галицького районного суду м. Львова від 14 березня 2013 року та додатковим рішенням цього ж суду від 16 липня 2013 року у задоволенні позову ОСОБА_2 - відмовлено.

Рішення Галицького районного суду м. Львова від 14 березня 2013 року та додаткове рішення цього ж суду від 16 липня 2013 року суду оскаржив ОСОБА_2

В апеляційній скарзі посилається на те, що оформлення проїзного документа, на пільговий та безоплатний проїзд за чинним законодавством в Україні здійснюється за пред’явленням оригіналів документів, що підтверджують це право, з внесенням до проїзного документа прізвища та ініціалів особи і номер документа порядок придбання пільгових квитків.

Відмовляючи у задоволенні позову суд першої інстанції не визначив, коли відбувається факт придбання проїзного документу, чи при його оплаті через мережу інтернет, чи при обміні видрукуваного бланку на проїзний документ, та не з’ясував який договір укладається при придбанні проїзних документів через мережу інтернет - купівлі-продажу квитка, чи договір про надання обслуговування громадян залізничним транспортом.

Апелянт вважає, що придбання проїзного документу (квитка) настає тоді, коли пасажир обмінює видрукуваний на комп’ютері бланк на проїзний документ в залізничній касі продажу квитків. Саме тоді пасажир матиме змогу предявити оригінали посвідчень, а касир здійснити перевірку документів.

Крім того, дизайн сайту http://booking.uz.gov.ua/, на даний час, не дозволяє інвалідам по зору придбати проїзний документ, так як вільні місця відображені в кольорі і не озвучуються звуковим синтезатором.

Просить рішення Галицького районного суду м. Львова від 14 березня 2013 року та додаткове рішення цього ж суду від 16 липня 2013 року скасувати та ухвалити нове рішення, яким задовольнити його позовні вимоги в повному обсязі.

Заслухавши суддю-доповідача, пояснення позивача ОСОБА_2 на підтримання апеляційної скарги, представника державного підприємства "Укрзалізниця" - Кобко О.Л. на її заперечення, перевіривши матеріали справи, законність та обґрунтованість оскаржуваного рішення у межах доводів апеляційної скарги та вимог заявлених в суді першої інстанції, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню частково, а рішення Галицького районного суду м. Львова від 14 березня 2013 року та додаткове рішення цього суду від 16 липня 2013 року скасуванню з ухваленням нового рішення.

Відмовляючи у задоволенні позову ОСОБА_2 суд першої інстанції дійшов висновку про неможливість продажу проїзних документів з урахуванням пільг через сайт http://booking.uz.gov.ua/ у зв’язку з необхідністю пред’явлення оригіналів документів підтверджуючих право на придбання пільгових квитків, та декількох безпосередніх дій з ними, а без внесення змін в діючі нормативні акти, що регулюють придбання квитків пільговим категоріям громадянам, відсутня можливість внесення відповідних змін до сайту щодо озвучення його звуковим синтезатором.

З таким висновком суду погодитися не можна виходячи із наступних підстав.

Судом та матеріалами справи встановлено, позивач ОСОБА_2 є інвалідом по зору першої групи і дана інвалідність встановлена йому безтерміново (а.с.4), відтак згідно ст.38-1 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», має право безкоштовного проїзду у приміських поїздах, та користується 50% знижкою при придбанні квитків на внутрішніх лініях залізничного транспорту в період з 01 жовтня по 15 травня.

Відповідно до п.21 Порядку обслуговування громадян залізничним транспортом, затвердженого постановою КМУ від 19 березня 1997 року №252, оформлення проїзного документа, що дає право на пільговий та безоплатний проїзд, здійснюється за пред’явленням оригіналів документів, що підтверджують таке право, з внесенням до проїзного документа прізвище та імені особи і номера документа, що підтверджує право на пільговий та безоплатний проїзд.

Як зазначено у п.п.6.1,6.2 Наказу Міністерства транспорту та зв’язку «Про затвердження Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України» від 27.12.2006 року №1196, безплатні або пільгові проїзні документи видаються за умови пред’явлення оригіналу документа, який підтверджує право на пільги, та листа (книжки) талонів. Талони без посвідчення і посвідчення без талонів, а також талон, відрізаний власником талона або іншою особою, крім квиткового касира, важається недійсним, і проїзд за таким талоном не оформляється.

Відповідно до п.1,7 «Правил» - проїзний документ це документ установленого зразка, що посвідчує право пасажира на проїзд залізничним транспортом та є договором на перевезення, оформляється на відповідному бланку проїзного документа чи може бути сформований в електронному вигляді. Види проїзних документів (на паперових носіях): повні, пільгові, дитячі, безплатні (безкоштовні), групові, єдині.

Електронний проїзний (перевізний) документ - документ, сформований автоматизованою системою в електронно-цифровій формі, який використовується для підтвердження договору на перевезення пасажира.

Електронні проїзні документи можуть бути повні та дитячі.

Як видно із аналізу норм «Правил» пільгові (безкоштовні) електронні проїздні документи не передбачені.

Відтак, позивач ОСОБА_2, будучи особою якій надано право пільгового проїзду залізничним транспортом, не може реалізувати його шляхом придбання такого проїзного документа через інтернет - сайт відповідачів http://booking.uz.gov.ua/.

Крім того, дизайн сайту відповідачів http://booking.uz.gov.ua/ оформлено таким чином, що інваліди по зору не мають змоги вибрати дату придбання квитка, а також не мають змоги вибрати вільне місце, так як на сайті вільні місця відображені кольором, а програмне забезпечення не озвучує, яким кольором підписаний той чи інший текст.

Як пояснила з цього приводу в суді апеляційної інстанції представник відповідача Кобко О.Л., позовні вимоги ОСОБА_2 не можуть бути задоволеними, зважаючи на необхідність пільговим категоріям громадян пред’явлення оригіналів документів, підтверджуючих право на придбання пільгових квитків, та декількох безпосередніх дій з ними, а без внесення змін в діючі нормативні акти, це зробити не можливо, як і не можливо внести зміни у дизайн інтернет сайту http://booking.uz.gov.ua/.

Така правова позиція представника відповідача не відповідає концептуальним (основним) положенням як міжнародного так і внутрішнього законодавства про права інвалідів.

Відповідно до ст.1 Конвенції про права інвалідів від 13 грудня 2009 року, яка ратифікована Україною Законом №1767-V (1767-17) від 16.12.2009 року з датою набрання чинності 06 березня 2010 року - мета цієї Конвенції полягає в заохоченні, захисті й забезпеченні повного й рівного здійснення всіма інвалідами всіх прав людини й основоположних свобод, а також у заохоченні поважання притаманного їм достоїнства.

До інвалідів належать особи зі стійкими фізичними, психічними, інтелектуальними або сенсорними порушеннями, які під час взаємодії з різними бар’єрами можуть заважати їхній повній та ефективній участі в житті суспільства нарівні з іншими.

Відповідно до ст.2 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.1991 року із наступними змінами та доповненнями - інвалідом є особа зі стійким розладом функцій організму, що при взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження її життєдіяльності, внаслідок чого держава зобов’язана створювати умови для реалізації нею прав нарівні з іншими громадянами та забезпечувати її соціальний захист.

Дискримінація за ознакою інвалідності забороняється.

Терміни «дискримінація за ознакою інвалідності», «розумне пристосування», та «універсальний дизайн», вживаються у значенні, наведеному в ст.2 Конвенції про права інвалідів.

Згідно ст. 2 «Конвенції» «дискримінація за ознакою інвалідності» означає будь-яке розрізнення, виключення чи обмеження з причини інвалідності, метою або результатом якого є применшення або заперечення визнання, реалізації або здійснення нарівні з іншими всіх прав людини й основоположних свобод у політичній, економічній,соціальній, культурній, цивільній чи будь-якій іншій сфері. Вона включає всі форми дискримінації, в тому числі відмову в розумному пристосуванні;

«розумове пристосування» означає внесення, коли це потрібно в конкретному випадку, необхідних і підхожих модифікацій і коректив, що не стають недомірним чи невиправданим тягарем, для цілей забезпечення реалізації або здійснення інвалідами нарівні з іншими всіх прав людини й основоположних свобод;

«універсальний дизайн» означає дизайн предметів, обстановок, програм та послуги, покликаний зробити їх максимально можливою мірою придатними для використання для всіх людей без необхідної адаптації чи спеціального дизайну. «Універсальний дизайн» не виключає допоміжних пристроїв для конкретних груп інвалідів, де це необхідно.

«спілкування» включає використання мов, текстів, абетки Брайля, тактильного спілкування, великого шрифту, доступних мультимедійних засобів, так само, як і друкованих матеріалів, аудіо записів, звичайної мови, читців, а також підсилювальних і альтернативних методів, способів та форматів спілкування, зокрема доступної інформаційно-комунікаційної технології.

Стаття 9 «Конвенції» «доступність» зобов’язує держави-учасниці вживати належних заходів для забезпечення інвалідам доступу нарівні з іншими до фізичного оточення, до транспорту, до інформації та зв’язку зокрема інформаційно-комунікаційних технологій і систем, які включають виявлення та усунення перепон і бар’єрів, що перешкоджають доступності на:

b) на інформаційні, комунікаційні та інші служби, зокрема електронні служби та екстрені служби.

Стаття 21 «Конвенції» «свобода висловлення думки та переконань і доступ до інформації» зобов’язує держави - учасниці вживати усіх належних заходів для щоб інваліди могли отримувати та поширювати інформацію та ідеї нарівні з іншими, користуючись за власним вибором усіма формами спілкування, визначеними в статті 2 цієї Конвенції, зокрема, шляхом:

a) забезпечення інвалідів інформацією, призначеною для широкої публіки, у доступних формах і з використанням технологій, що враховують різні форми інвалідності, своєчасно і без додаткової плати;

b) прийняття та сприяння використанню в офіційних відносинах: жест них мов, абетки Брайля, підсилювальних і альтернативних способів спілкування й усіх інших доступних способів, методів та форматів спілкування за вибором інвалідів;

c) активного спонукання приватних підприємств, що надають широкій публіці, зокрема через Інтернет, до надання інформації та послуг у доступних і придатних для інвалідів форматах;

d) спонукання засобів масової інформації, зокрема тих, що надають інформацію через Інтернет, до перетворення своїх послуг на доступні для інвалідів;

e) визнання й заохочення використання жестових мов.

Відповідно до ст.26 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» підприємства, установи та організації зобов»язані створювати умови для безперешкодного доступу інвалідів до об»єктів фізичного оточення. Власники та виробники транспортних засобів, виробники та замовники інформації оператори та провайдери телекомунікацій повинні забезпечувати надання послуг і виробництво продукту з урахуванням потреб інвалідів.

Постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2013 року №730, внесено зміни до Постанов Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. № 3 "Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади" та від 29 серпня 2002 р. № 1302 "Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади", якою зобов»язано Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації забезпечити доступність інформації, що міститься на офіційних веб-сайтах, для користувачів з вадами зору та слуху відповідно до «Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. № 3, за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на зазначені цілі.

Рекомендовано органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям дотримуватися зазначеного Порядку.

Зокрема у «Порядку оприлюднення у мережі інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади», підпункт 17 викладено у такій редакції:

інформація на офіційному веб-сайті повинна бути доступною для користувачів з вадами зору та слуху. Технічні завдання на створення (модернізацію) офіційних веб-сайтів повинні відповідати технічним вимогам, установленим згідно з додатком до цього Порядку.

Доовнено Порядок додатками такого змісту:

Інформація на офіційному веб-сайті повинна бути доступною для користувачів з вадами зору та слуху, а також передбачати можливість використання комп’ютерних програм екранного доступу, які забезпечують виведення даних у звуковій або рельєфно-крапковій формі.

Аудіо - та відеоматеріали повинні супроводжуватися текстом, еквівалентним інформації, що містить аудіо- та відеозапис. Інформація, розміщена в рухомій стрічці, графічні та мультимедійні матеріали повинні дублюватися за допомогою звичайного тексту.

Розмір шрифту тексту, за винятком титрів, повинен змінюватися в межах до 200 відсотків без використання допоміжних технологій та втрати інформаційного наповнення або функціональності офіційного веб-сайту.

Візуальне представлення тексту повинно мати коефіцієнт контрастності не менше 5:1.

На офіційному веб-сайті повинна бути реалізована зручна навігація за допомогою клавіатури комп’ютера.

Не допускається застосування часових обмежень щодо виконання функцій навігації та/або інтерактивної взаємодії користувача з офіційним веб-сайтом, а також об’єктів, що спалахують на екрані частіше ніж три рази на секунду.

За наявності значної кількості елементів, доступ до яких може бути ускладнений для користувачів з вадами зору та слуху, рекомендується створити альтернативну версію офіційного веб-сайту з більш простою структурою, яка дублюватиме інформацію на основному офіційному веб-сайті та відповідатиме встановленим вимогам.

Для переходу до альтернативної версії офіційного веб-сайту на головній сторінці розміщується відповідне гіпертекстове посилання.".

2. Пункт 7 постанови Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. № 1302 "Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади" доповнено абзацом такого змісту:

"доступність інформації на офіційних веб-сайтах для користувачів з вадами зору та слуху відповідно до встановлених вимог."

Таким чином, норми «Конвенції про права інвалідів», Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», та зміни до Постанов КМУ від 04 січня 2002 року №3 і від 29 серпня 2002 року №1302 ( останні вступають у дію з 01.01.2014 року) зобов»язують відповідачів вжити заходів для забезпечення інвалідам доступу до інтернет - сайтів та пристосувати ці сайти з їхніх потреб, в тому числі, забезпечити можливість придбання пільгових квитків через інтернет - сайт.

У той же час, інтернет - сайт http://booking.uz.gov.ua/ ДП «Укрзалізниця» не відповідає зазначеним вимогам законодавства, він практично не доступний для користувачів з вадами зору. Незрячі не можуть самостійно придбати залізничні квитки через названий сайт, оскільки статус місць в поїздах не відображається звуковим синтезатором.

Інваліди, при наявності пільги на проїзд у залізничному транспорті, не можуть нею скористатися при замовленні проїзного документу через інтернет-сайт відповідачів.

Відмовляючи у задоволенні позову ОСОБА_2, суд першої інстанції на це уваги не звернув, та не врахував, що у випадку придбання пільгових проїзних документів через інтернет-сайт, придбання проїзного документу вважається тоді, коли пасажир обмінює видрукуваний на комп’ютері бланк на проїзний документ в касі продажу цих квитків. Саме у цей час, пасажир матиме змогу пред»явити касиру оригінали посвідчень, які дають право на пільговий проїзд, а касир виконати вимоги Правил перевезення пасажирів.

На даний час, такі недоліки на сайті ДП «Укрзалізниця» не усунуті, що є порушенням ст.1,2,3,4,9,21 Конвенції «Про права інвалідів», та ст.ст.1,2,26 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

З тих підстав, не заслуговують на увагу доводи представника відповідача Кобко О.Л. про неможливість задоволення позовних вимог ОСОБА_2

Тому, на підставі ст.16 ЦК України, підлягає до задоволення вимога позивача щодо зобов’язання відповідачів забезпечити можливість придбання пільгових квитків для інвалідів через інтернет - сайт http://booking.uz.gov.ua/ ДП «Укрзалізниця».

Оскільки, інтернет - сайт http://booking.uz.gov.ua/ ДП «Укрзалізниця» не пристосований з урахуванням потреб інвалідів по зору, що не заперечується представником відповідача в судовому засіданні, підлягає до задоволення, відповідно до ст.16 ЦК України, також вимога позивача про необхідність обладнання його таким чином, щоб текстом було підписано статус місць - вільне чи зайняте, і щоб програмне забезпечення могло відображати дану інформацію спеціальним звуковим синтезатором.

З урахуванням наведеного, апеляційну скаргу слід задовольнити, рішення Галицького районного суду м. Львова від 14 березня 2013 року та додаткове рішення цього суду від 16 липня 2013 року скасувати і ухвалити нове рішення по суті позовних вимог ОСОБА_2

Керуючись ст. 303, п.2 ч.1 ст.307, п.3 ч.1 ст. 309, ст.313, ч.2 ст.314, ст.ст.316,317,319 ЦПК України, колегія суддів,-

ВИРІШИЛА:

Апеляційну скаргу ОСОБА_2 - задовольнити.

Рішення Галицького районного суду м. Львова від 14 березня 2013 року та додаткове рішення цього ж суду від 16 липня 2013 року скасувати та ухвалити нове рішення:

Позов ОСОБА_2 задовольнити.

Зобов’язати державне підприємство "Укрзалізниця" та державне підприємство "Головний інформаційно-обчислювальний центр державної адміністрації залізничного транспорту України" усунути недоліки на сайті Укрзалізниці, зокрема забезпечити можливість придбання пільгових квитків для інвалідів через сайт http://booking.uz.gov.ua/ та оформити сайт придбання квитків на Укрзалізниці http://booking.uz.gov.ua/ з урахуванням потреб інвалідів із вадами зору, а саме таким чином, щоб текстом було підписано статус місць (вільне чи зайняте), щоб програмне забезпечення для незрячого могло відображати дану інформацію вголос спеціальним звуковим синтезатором.

Рішення набирає законної сили з дня його проголошення, але може бути оскаржене в касаційному порядку безпосередньо до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ протягом двадцяти днів з дня набрання ним законної сили шляхом подачі касаційної скарги.

Головуючий : Савуляк Р.В.

Судді: Бермес І.В.

Копняк С.М.

поширити інформацію