MENU
Сайт находится в разработке

Роз’ яснення Ради адвокатів України щодо адвокатської таємниці

НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ
АДВОКАТІВ УКРАЇНИ
РАДА АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

01021, м. Київ, Кловський узвіз, 7, Літ. А., оф. 6, тел.: (044) 392-73-71, факс: (044) 392-73-70 infо@unba.org.иа www.unba.ua

РІШЕННЯ № 59

Про затвердження роз’яснення щодо належності до адвокатської таємниці будь-якої інформації, яка стала відома адвокату під час здійснення ним представництва інтересів клієнта, та щодо права адвоката на розголошення такої інформації без згоди клієнта
«4-5» липня 2014 року м. Мукачеве

Відповідно до статті 55 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Положення про Раду адвокатів України, Рада адвокатів України вирішила:
1. Затвердити роз’яснення щодо належності до адвокатської таємниці будь - якої інформації, яка стала відома адвокату під час здійснення ним представництва інтересів клієнта, та щодо права адвоката на розголошення такої інформації без згоди клієнта (додається).
2. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити ради адвокатів регіонів (Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя), кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури (Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя).
Голова Ради адвокатів України [підпис] Л.П. Ізовітова
Секретар Ради адвокатів України
[підпис]
П.М. Г речківський

Додаток 1 

до рішення Ради адвокатів України від 4-5 липня 2014 року № 59

"Щодо належності до адвокатської таємниці будь-якої інформації, яка стала відома адвокату під час здійснення ним представництва інтересів клієнта, та щодо права адвоката на розголошення такої інформації без згоди клієнта"

Рада адвокатів України, розглянувши звернення адвоката Бугая Д.В. про надання офіційного роз’яснення щодо належності інформації, яка стала відома адвокату під час здійснення ним представництва інтересів клієнта як учасника (акціонера) у Наглядовій раді банку, до адвокатської таємниці, та щодо права адвоката без згоди клієнта розголошувати таку інформацію, врахувавши пропозиції членів Ради адвокатів України, керуючись Положенням про Раду адвокатів України, надає наступні роз’яснення.
Відповідно до пункту 6 частини першої статті 19 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (далі - Закон) одним із видів адвокатської діяльності є представництво інтересів фізичних і юридичних осіб у судах під час здійснення цивільного, господарського, адміністративного та конституційного судочинства, а також в інших державних органах, перед фізичними та юридичними особами.
Згідно частини першої статті 26 Закону адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору про надання правової допомоги.
Отже, представництво інтересів клієнта, що здійснюється на підставі договору про надання правової допомоги, належить до видів адвокатської діяльності.
Відповідно до частини першої статті 22 Закону адвокатською таємницею є будь-яка інформація, що стала відома адвокату, помічнику адвоката, стажисту адвоката, особі, яка перебуває у трудових відносинах з адвокатом, про клієнта, а також питання, з яких клієнт (особа, якій відмовлено в укладенні договору про надання правової допомоги з передбачених цим Законом підстав) звертався до адвоката, адвокатського бюро, адвокатського об’єднання, зміст порад, консультацій, роз’яснень адвоката, складені ним документи, інформація, що зберігається на електронних носіях, та інші документи і відомості, одержані адвокатом під час здійснення адвокатської діяльності.
У частині третій статті 22 передбачено, що обов’язок зберігати адвокатську таємницю поширюється на адвоката, його помічника, стажиста та осіб, які перебувають у трудових відносинах з адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням, а також на особу, стосовно якої припинено або зупинено право на заняття адвокатською діяльністю. Адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об’єднання зобов’язані забезпечити умови, що унеможливлюють доступ сторонніх осіб до адвокатської таємниці або її розголошення.
Відповідно до пункту 1 статті 10 Правил адвокатської етики дотримання принципу конфіденційності є необхідною і щонайважливішою передумовою довірчих відносин між адвокатом і клієнтом, без яких є неможливим належне надання правової допомоги, здійснення захисту та представництва. Тому збереження конфіденційності будь-якої інформації, яка визначена як предмет адвокатської таємниці Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» або становить персональні дані про фізичну особу, які охороняються законодавством з питань захисту персональних даних, є правом адвоката у відносинах з усіма суб’єктами права, які можуть вимагати розголошення такої інформації, та обов’язком щодо клієнта і тих осіб, кого ця інформація стосується.
Згідно пункту 3 статті 10 Правил адвокатської етики, затверджених Установчим З’їздом адвокатів України 17 грудня 2012 року, розголошення відомостей, що складають адвокатську таємницю, заборонено за будь-яких обставин, включаючи незаконні спроби органів дізнання, слідства і суду допитати адвоката про обставини, що складають адвокатську таємницю.
Таким чином, інформація, отримана під час представництва інтересів клієнта на підставі договору про надання правової допомоги, є адвокатською таємницею, розголошення якої заборонено за будь-яких обставин.
Відповідно до частини другої статті 22 Закону інформація або документи можуть втратити статус адвокатської таємниці за письмовою заявою клієнта (особи, якій відмовлено в укладенні договору про надання правової допомоги з передбачених цим Законом підстав).
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 23 Закону професійні права, честь і гідність адвоката гарантуються та охороняються Конституцією України, цим Законом та іншими законами, зокрема: забороняється вимагати від адвоката, його помічника, стажиста, особи, яка перебуває у трудових відносинах з адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням, а також від особи, стосовно якої припинено або зупинено право на заняття адвокатською діяльністю, надання відомостей, що є адвокатською таємницею. З цих питань зазначені особи не можуть бути допитані, крім випадків, коли особа, яка довірила відповідні відомості, звільнила цих осіб від обов’язку зберігати таємницю в порядку, передбаченому Законом.
Згідно пункту 4 статті 10 Правил адвокатської етики інформація та документи можуть втратити статус адвокатської таємниці за письмовою заявою клієнта (особи, якій відмовлено в укладенні договору про надання правової допомоги) з передбачених Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» підстав. При цьому інформація та документи, що отримані від третіх осіб і містять відомості про них, можуть поширюватися з урахуванням вимог законодавства з питань захисту персональних даних.
Отже, розголошення інформації, яка становить адвокатську таємницю, може здійснюватись виключно за письмовою заявою клієнта з передбачених Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» підстав.
Враховуючи наведене, інформація, яка стала відома адвокату під час здійснення представництва інтересів клієнта (в тому числі як учасника (акціонера) у Наглядовій раді банку) на підставі договору про надання правової допомоги є адвокатською таємницею та може бути розголошена лише за письмовою згодою (заявою) клієнта.

коментарі: 0     
Для того чтоб оставлять комментарии, вам нужно зарегистрироваться и/или войти под своим паролем
поширити інформацію